Slide
Play
template-HOOK-01
template-HOOK-02
template-HOOK-03

Courses

หลักสูตรออนไลน์ คัดสรรประเด็นสาระน่ารู้เชิงลึกและร่วมสมัยเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมแบบฝึกหัดและอินโฟกราฟิกที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้

แนะนำคอร์ส

“มาดูกันว่าสามคอร์สแรกของ HOOK มีอะไรบ้าง!”

Design Thinking for Student Life | แนะแนวชีวิตด้วยแนวคิดนักออกแบบ

โดย เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล

Depression in Youth: Help Heal Hope | โรคซึมเศร้าในเยาวชน: ช่วยเหลือ รักษาต้นกล้าแห่งความหวัง

โดย นพ. พนม เกตุมาน

Library

รวบรวมเนื้อหาที่สนับสนุนการเรียนรู้ประเด็นเด็ก เยาวชน และครอบครัว ไว้ในที่เดียว

ดูทั้งหมด