รายละเอียด

วัยรุ่น วัยเรียนรู้ด้วยตัวเอง วัยที่เริ่มลองผิดลองถูกโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ ผู้ใหญ่สามารถสื่อสารเรื่องเพศให้เขาได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง และที่สำคัญเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้วัยรุ่นกล้าที่จะเข้ามาพูดคุยและขอความช่วยเหลือ       

  • เข้าใจพัฒนาการสมองวัยรุ่น พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
  • อิทธิพลทั้งด้านบวกและด้านลบจากความสัมพันธ์
  • การสื่อสาร ขอความช่วยเหลือ ทักษะสำคัญในวัยรุ่นที่ผู้ใหญ่ควรสนับสนุน