ที่ไหนก็เล่นได้ อะไรก็เล่นได้ มาเรียนรู้แนวทางการสร้างพื้นที่การเล่น ให้ทุกพื้นที่สามารถเป็นพื้นที่ที่เขาได้เล่น ได้เรียนรู้ ได้สร้างประสบการณ์

  • จัดมุมเล่นด้วยหลัก 3 ส.
  • 21 ตัวอย่างมุมเล่นจาก เล่น เปลี่ยน โลก
  • กิจกรรมชวนเล่น: ผจญภัยในดินแดนลึกลับ