รายละเอียด

ผลสำรวจพบว่าวัยรุ่นอยากคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ของพวกเขามากที่สุด ความสำคัญคือเราจะเป็นผู้ใหญ่แบบไหนที่ทำให้วัยรุ่นอยากคุยกับเรา

  • วัยรุ่น วัยที่อยากคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่มากที่สุด
  • พูดคุยเรื่องสิทธิในการแสดงออกถึงเพศสภาพของเด็กๆ กัน
  • เข้าใจเรื่อง ‘Consent’