เกี่ยวกับ HOOK

HOOK (ฮุก) พื้นที่เรียนรู้ออนไลน์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว

HOOK (ฮุก) เป็นตลาดวิชาเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว เปิดให้สาธารณะได้ใช้บริการฟรี มีจุดเด่นที่คอร์สออนไลน์ซึ่งนำการสอนโดยคนทำงานความรู้ตัวจริงเสียงจริงในแต่ละประเด็น โดยแต่ละหลักสูตรคัดสรรและพัฒนาเนื้อหาจากประเด็นที่สังคมสนใจและควรได้รับความรู้เพิ่ม ทั้งจากมุมมองของผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดเด็ก และเยาวชนที่ต้องการเรียนรู้แนวทางการพัฒนาตนเอง

เป้าหมายสูงสุดของ HOOK คือการส่งต่อความรู้ที่น่าเชื่อถือ มีความร่วมสมัยเป็นปัจจุบัน ที่จะช่วยให้ “เข้าใจเด็ก” ผู้ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนของสังคมต่อไป “เข้าใจเรา” เพื่อเข้าใจถึงพัฒนาการของตัวเราซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเด็กมาก่อน มองเห็นพลวัตซับซ้อนระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ และ “เข้าใจโลก” ด้วยชุดข้อมูลความรู้ล่าสุดที่จะช่วยให้เราเป็นประชากรโลกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

HOOK เกิดจากความร่วมมือของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักพิมพ์ Bookscape สำนักพิมพ์อิสระที่มุ่งมั่นในการทำ ‘หนังสือ’ เพื่อสร้างสรรค์ปัญญาความรู้ใหม่ให้แก่สังคมไทย

ติดต่อ HOOK | Hook.Bookscape@gmail.com