รายละเอียด

การพูดคุยเรื่องเพศไม่ต้องรอให้เด็กๆ เข้าสู่ช่วงวัยรุ่น หรือวัยที่ผู้ใหญ่คิดว่าโตแล้ว แต่เรื่องเพศควรจะคุยกับเขามาตั้งแต่เล็กๆ เพื่อให้เขารู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่สามารถคุยกันกับผู้ใหญ่ได้ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังหรือแอบถามกัน

  • เริ่มคุยเรื่องเพศกับเด็กๆ ได้ตั้งแต่วันนี้
  • เข้าใจความแตกต่างของร่างกาย
  • พาเด็กๆ ให้รู้จักความสัมพันธ์หลากรูปแบบ
  • เข้าใจสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเราและเด็ก