ทำความรู้จัก ‘ศิลปะด้านใน’ ปรัชญาที่จะชวนให้เราสัมผัสความงามและซึมซับพลังจากโลกรอบตัวผ่านศิลปะที่มอบอิสระทางความคิด แล้วย้อนตระหนักถึงสุนทรียภาพภายในตัวตนของเรา เรียนรู้คู่มือการเป็นผู้ใหญ่ที่จะแนะนำโลกอันงดงามให้เด็กได้อย่างมีศาสตร์และศิลป์

  • เรียนรู้แนวคิดมนุษยปรัชญา พื้นฐานสำคัญของศิลปะด้านใน
  • ชวนสังเกตจังหวะชีวิต เติมสมดุลให้กับตัวเด็ก
  • กิจกรรมท้ายบทเรียน: ระบายสีอิสระด้วยสีน้ำกับเด็กๆ

เอกสารประกอบการเรียน

แนะนำขั้นตอนการระบายสี ดาวน์โหลด