มาทำความเข้าใจเรื่อง การเล่น การเล่นอิสระ และการเล่นกิจกรรม มาร่วมเปิดใจเปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ได้เล่นอย่าง สุข สนุก สร้างสรรค์ กัน

  • เรียนรู้ความหมาย ความแตกต่างระหว่าง การเล่น การเล่นอิสระ และการเล่นกิจกรรม
  • ทำความเข้าใจบทบาทของผู้ใหญ่ระหว่างการเล่นของเด็กๆ
  • กิจกรรมชวนเล่น: เชือกมหัศจรรย์