ผู้ใหญ่อยู่ที่ไหนในการเล่นของเด็กๆ 

ผู้ใหญ่สามารถอยู่ทุกที่ได้ในกระบวนการเล่นของเด็กๆ ผ่านบทบาทผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) ผู้ที่สนับสนุนการเล่นของเด็ก โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ดูแลเด็กเล่น และเล่นสนุกสนานไปกับเด็ก ซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้ และในบทเรียนนี้ เราจะปลุกปั้น ดึงศักยภาพของผู้ใหญ่ทุกคนมาเป็นผู้อำนวยการเล่นกัน

  • ทำความรู้จักบทบาทผู้อำนวยการเล่น (Play Worker)
  • เรียนรู้ 5 รากสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมคุณลักษณะเชิงบวก
  • กิจกรรมชวนเล่น: เล่นในครัว ทำลูกข่างจากผัก