รายละเอียด

ก่อนเข้าสู่วัยรุ่นเด็กๆ จะพบความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและสังคม เป็นวัยที่จะเริ่มสนใจในเรื่องของความสัมพันธ์ ดังนั้นผู้ใหญ่ควรเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ มีความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของตนเอง เพื่อการปรับตัวสู่ความเป็นวัยรุ่นได้อย่างราบรื่น

  • ร่วมทำความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในวัยพรีทีน
  • เรียนรู้อัตลักษณ์ทางเพศ เพศวิถี รสนิยมทางเพศ
  • การสื่อสาร การปฏิเสธ เรื่องเพศสัมพันธ์