การเล่น เริ่มตั้งแต่คุณแม่รู้ว่าตั้งครรภ์ได้เลย ผู้ใหญ่สามารถทำความเข้าใจการเล่นในแต่ละช่วงวัยเพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเขา เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน เขาอาจจะยังไม่ทำ หรือกำลังค้นหาวิธีการใหม่ๆ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าวัยนี้ต้องทำได้แบบนี้ หรือเท่านี้เท่านั้น อยากชวนให้ผู้ปกครองสังเกต วางใจ ผ่อนคลายกับการเล่น ลดความคาดหวังเพิ่มพลังงานเชิงบวก

  • เรียนรู้การเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย
  • กิจกรรมวนเล่น: เล่นตามวัย