‘เสียงร้อง’ คืออุปกรณ์ศิลปะชั้นยอดที่ติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิด ใช้สร้างสุนทรียภาพได้โดยไม่มีต้นทุน บทเรียนนี้ ครูมัย - ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก จะชวนผู้ใหญ่ทุกคน (ใช่ คุณเองก็ทำได้!) มาร่วมเปล่งเสียงไปพร้อมกับเด็กๆ ในบทเพลงสนุก สร้างสรรค์ เพื่อสานสัมพันธ์กันและกัน และชำระอารมณ์ที่ตกค้างด้วยความงดงามของเสียงเพลง

  • ประโยชน์ของการร้องเพลงกับเด็กเล็ก
  • เรียนรู้วิธีการวอร์มเสียง เตรียมร่างกายให้พร้อมสร้างความสุขร่วมกับเด็กๆ
  • ตัวอย่างการเลือกเพลงที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก
  • กิจกรรมท้ายบทเรียน: ร้องเพลงปลุกพลัง
  • กิจกรรมท้ายบทเรียน: ร้องเพลงเล่นกับเด็ก

เอกสารประกอบการเรียน

แนวทางการทำกิจกรรมร้อง ดาวน์โหลด
เนื้อเพลง-the-bakery ดาวน์โหลด
เนื้อเพลง-ยามเช้า ดาวน์โหลด