รายละเอียด

เรื่องเพศไม่ต้องรอ คุยได้เลยวันนี้!
มาสื่อสารเรื่องเพศให้เป็นเรื่องธรรมชาติ พูดคุยกันได้ไม่ต่างจากเรื่องกิน อยู่ หลับนอน กับเด็กๆ กัน

  • ทำไมต้องคุยกับเด็กๆ เรื่องเพศ
  • รับมือกับความท้าทายในการคุยเรื่องเพศกับเด็กๆ
  • คุยเรื่องเพศเริ่มเมื่อไร
  • เข้าใจ Key Concept ในการคุยเรื่องเพศ: Human development (H), Relationship (R), Personal skills (P), Sexual Health and sexual behavior (S), Society and culture (C)