ร่วมสรุปบทเรียนกับคุณครูสามท่านผู้มีประสบการณ์ใช้ ‘ศิลปะด้านใน’ กับเด็กๆ มาอย่างยาวนาน แบ่งปันเรื่องราวและเคล็ดลับว่าผู้ใหญ่สามารถช่วยให้เด็กสัมผัสกับ ‘ความงาม ความสนุก ความสงบ’ ได้อย่างไร เป็นสามปัจจัยที่จะช่วยนำศิลปะซึ่งแท้จริงเป็นสิ่งใกล้ตัวมาสู่การเรียนรู้ของเด็กๆ และสร้างสมดุลให้กับชีวิตของพวกเขา

  • ทำความเข้าใจศิลปะ 7 แขนง ในองค์ความรู้รวมมนุษยปรัชญา
  • หลักสำคัญในการนำศิลปะด้านในเข้าไปช่วยเสริมเรื่องพัฒนาการเด็ก

แหล่งความรู้แนะนำ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม