รายละเอียด

อย่ากลัวคำถามเรื่องเพศของเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือผู้ใหญ่เราเองก็ต่างมีความสงสัยเกิดคำถามตลอดเวลา การตั้งคำถามนำมาซึ่งความงอกงามและการเติบโตขึ้นเสมอ

  • แลกเปลี่ยนปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องเพศกับเด็กที่ผู้ใหญ่พบเจอ
  • แนะนำแนวทางการสื่อสารเรื่องเพศให้เป็นเรื่องง่ายใกลัตัวคุยกันได้กับเด็กๆ