Sexducation | เพศศึกษานอกตำรา

เพศเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ต่างจากเรื่องกิน อยู่ หลับ นอน และเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ต้องคุยกัน มาร่วมกันสร้างบทสนทนาเรื่องเพศกับเด็กๆ เพื่อให้เกิดการสื่อสารเรื่องเพศและเพศสัมพันธ์กับเด็กและเยาวชนในหลากมิติ และสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่มองหาแนวทางการสื่อสารเรื่องเพศกับเด็กและเยาวชน
  • ผู้ที่ต้องการเข้าใจพัฒนาการเด็กในเรื่องเพศในแต่ละช่วงวัย
  • ผู้ที่สนใจประเด็นเรื่องเพศศึกษากับเด็กและเยาวชน

จำนวนบทเรียน : 7 บทเรียน
เวลารวม : 3 ชั่วโมง

บทเรียน

บทเรียนทั้งหมด

เอกสารประกอบ

แหล่งความรู้แนะนำ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม

แชร์ความเห็นกันหน่อย!