รายละเอียด

ผู้หญิงต้องสีชมพู ผู้ชายต้องสีฟ้า เป็นผู้หญิงต้องเรียบร้อย เป็นผู้ชายต้องเข้มแข็ง ห้ามเล่นตุ๊กตาเดี๋ยวเป็นตุ๊ด สิ่งเหล่านี้เป็นการตีกรอบการเป็นตัวเองของเด็ก มาเป็นผู้ใหญ่ที่เปิดรับทุกความหลากหลายและช่วยให้เขาเติบโตในแบบของเขาอย่างมีความสุขกัน!

  • ทำความเข้าใจคำจำกัดความเกี่ยวกับเรื่องเพศ
  • เรียนรู้เรื่องราวของเพศหลากหลาย
  • ทำความเข้าใจเรื่อง Coming Out หรือ การเปิดเผยตัวตน