ศิลปะอยู่กับพวกเราตั้งแต่เกิดจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต ร่วมพาศิลปะไปสู่ใจเด็กด้วยการวาดภาพเสรีที่จะช่วยเสริมสร้างการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และส่งเสริมให้เขาเริ่มค้นพบและกำหนดจังหวะชีวิตด้วยตัวเอง

• ทำความเข้าใจบทบาทของศิลปะในเด็กเล็ก
• พัฒนาการและความต้องการของเด็กเล็กในแต่ละช่วงวัย
• รู้จักสีขี้ผึ้ง อุปกรณ์ขนาดพอดีมือเด็กช่วยเสริมสร้างการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
• กิจกรรมท้ายบทเรียน: วาดภาพอิสระด้วยสีขี้ผึ้ง

เอกสารประกอบการเรียน

ระบายสีที่มีชีวิต ดาวน์โหลด