สกัดตัวตนของเราออกมาด้วยการฟังเสียงหัวใจอย่างลึกซึ้งด้วยเทคนิคนักออกแบบ พร้อมตัวอย่าง case study ทดลองจริง มองหา (และอาจพัฒนาตนเองเป็น) ผู้สนับสนุนที่สามารถช่วยเราลับคมความคิดให้เฉียบแหลมขึ้น

  • รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งด้วยวิธีสำรวจ Superpower และ Kryptonite
  • ทดลองใช้จริงกับเด็กมัธยมตัวอย่าง: น้องเชอพอ เชอพอ แนบเกสร
  • บทบาทของคนรอบข้าง: ผู้ให้การสนับสนุน 4 รูปแบบตามแนวคิดของ Berkeley
  • วางแผนเส้นทางชีวิตคร่าว ๆ ด้วย Self-discovery Planning

แหล่งความรู้แนะนำ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม