Play to Progress | เล่นให้เป็น ไปได้ไกล

‘การเล่น’ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ! การเล่นคือกิจกรรมที่อยู่คู่กับเด็กๆ นอกจากความสนุกสนานแล้ว การเล่นยังช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก ทุกครั้งที่เด็กเล่นเขาจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้เตรียมร่างกายให้พร้อมรับมือสิ่งรอบตัว เสริมสร้างบุคลิกลักษณะนิสัย ที่สำคัญคือเสริมสร้างทักษะสำคัญในชีวิตหลายประการ เช่น ทักษะการแก้ปัญหา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การเข้าสังคม 

มาเล่นไปพร้อมกับเด็กๆ ของเรากัน!

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่กำลังมองหากิจกรรรมการเล่นอิสระ (Free Play) และการเล่นผ่านประสาทสัมผัส (Sensory Play) ร่วมกับเด็กๆ
  • ผู้ที่สนใจพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กผ่านการเล่นในแต่ละช่วงวัย
  • ผู้ใหญ่ทุกคนที่อยากดึงขุมพลังความสุขจากการเล่นในวัยเด็กของตนเพื่อมาเล่นกับเด็กในวันนี้ และสร้างช่วงเวลาที่ดีร่วมกัน

จำนวนบทเรียน : 7 บทเรียน
เวลารวม : 3 ชั่วโมง

บทเรียน

บทเรียนทั้งหมด

เอกสารประกอบ

แหล่งความรู้แนะนำ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม

แชร์ความเห็นกันหน่อย!