ฉันเล่น จึงเป็นฉัน (I play, therefore I am) สนับสนุนการเล่นผ่านการสื่อสารเชิงบวก ชื่นชมอย่างมีความหมาย ขอโทษด้วยหัวใจ ขอบคุณด้วยความจริงใจ เพื่อให้เด็ก ๆ รู้สึกรับรู้ถึงรักที่มีความหมาย ผ่อนคลาย เตรียมตัวให้เด็ก ๆ ได้ฝึกวินัยเชิงบวก ผ่านข้อตกลงร่วมกัน เช่น ดูแลตัวเอง ดูแลเพื่อน ดูแลของเล่น ดูแลพื้นที่ แต่ยังมีหัวใจที่อิสระและเบิกบานเมื่อได้เล่นอิสระ

  • เตรียมความพร้อมในการเล่น
  • ร่วมสร้างข้อตกลงในการเล่นกับเด็กๆ กัน
  • กิจกรรมชวนเล่น: ออกแบบและสำรวจ เวลานี้ทำอะไร

แหล่งความรู้แนะนำ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม