รายละเอียด

ศิลปะด้านในกับพัฒนาการของเด็กสัมพันธ์กันอย่างไร? ทำไมศิลปะจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิต ครูอุ้ย - อภิสิรี จรัลชวนะเพท ชวนผู้ใหญ่มาร่วมเข้าใจพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยผ่านนิทานของขวัญ 3 กล่อง รู้จักสมดุลจากผัสสะสำคัญในเด็กเล็ก และส่งเสริมพัฒนาการเด็กจากสิ่งใกล้ตัวที่ทำง่าย ใช้ได้จริง

  • เข้าใจพัฒนาการเด็กผ่านนิทานของขวัญ 3 กล่อง
  • ทำความเข้าใจผัสสะสำคัญของเด็กเล็ก
  • ตัวอย่างกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่สามารถนำมาเสริมพัฒนาการเด็กเล็กได้

เอกสารประกอบการเรียน

ตัวอย่างกิจกรรม ดาวน์โหลด