จุดประกายจินตภาพให้เด็กด้วยการใช้ภาษาและบทกลอน ชวนให้พวกเขาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสีที่ระบายจากปลายพู่กันสู่หน้ากระดาษขาวอย่างมีอิสระ สร้างผลงานศิลปะโดยเชื่อมโยงจากธาตุรอบตัว อาทิ ดิน น้ำ ลม ไฟ

  • ทำความเข้าใจธาตุรอบตัวเรา อีกหนึ่งตัวช่วยให้มองเห็นความงามรอบตัว
  • เสริมสร้างจินตนาการเด็กด้วยการใช้ภาษาและบทกลอน
  • กิจกรรมท้ายบทเรียน: ระบายสีกับเด็กด้วยบทกลอน

เอกสารประกอบการเรียน

บทกวีในการทำกิจกรรม ดาวน์โหลด