กิจกรรม: มอบความรักผ่านการขับร้อง บทเพลงสำหรับลูกน้อย

ดูคลิปวีดิโอการสอนได้ที่คอร์สเรียน Inner Art Journey: ศิลปะด้านใน จากความงานสู่ใจเด็ก บทที่ 3 เปล่งเสียงจากด้านใน สร้างทำนองแห่งความสุข

การนวดประกอบการร้องเพลงกับเด็กเล็ก จะช่วยให้เด็กๆ ได้รับสัมผัสที่อบอุ่นและเสียงที่รักใคร่จากบุคคลที่เขารัก ทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ ความผูกพัน เมื่อเด็กเชื่อใจในผู้ใหญ่และในโลก ก็จะเกิดความแข็งแรงทางใจต่อไป 

อุปกรณ์

  • เนื้อเพลง “The Bakery”

ขั้นตอนการทำกิจกรรม

1. ฟังเพลงจากกิจกรรมท้ายบทเรียน บทที่ 3 เปล่งเสียงจากด้านใน สร้างทำนองแห่งความสุข


เพลง The Bakery

เดอะ เบ-เกอ-รี เดอะ เบ-เกอ-รี

รีบมาทำขนมกัน [ปรบมือตามจังหวะ]

เรานวด เรานวด เรานวดแป้งนั้น แล้วทำเป็นขนมปัง [ใช้มือกดทำท่านวดแป้งที่หลังของเด็ก]

เดอะ เบ-เกอ-รี เดอะ เบ-เกอ-รี

รีบมาทำขนมกัน [ปรบมือตามจังหวะ]

เราคลึง เราคลึง เราคลึงแป้งนั้น แล้วทำเป็นขนมปัง [กดคลึงฝ่ามือลงที่หลังของเด็ก]

เดอะ เบ-เกอ-รี เดอะ เบ-เกอ-รี

รีบมาทำขนมกัน [ปรบมือตามจังหวะ]

เราตัด เราตัด เราตัดแป้งนั้น แล้วทำเป็นขนมปัง [ประกบฝ่ามือแล้วทำท่าหั่นแป้งที่หลังของเด็ก]

เดอะ เบ-เกอ-รี เดอะ เบ-เกอ-รี

รีบมาทำขนมกัน [ปรบมือตามจังหวะ]

เราอบ เราอบ เราอบแป้งนั้น แล้วทำเป็นขนมปัง [ใช้มือกดทำท่านวดแป้งที่หลังของเด็ก]

สุกแล้วหรือยังเอ่ย [ถ้าเด็กบอกยังไม่สุกก็ร้องและนวดต่ออีกรอบ]


แชร์ความเห็นกันหน่อย!