กิจกรรม: ร้องเพลงไปด้วยกัน บทเพลงสร้างพลังแห่งชีวิต

ดูคลิปวีดิโอการสอนได้ที่คอร์สเรียน Inner Art Journey: ศิลปะด้านใน จากความงานสู่ใจเด็ก บทที่ 3 เปล่งเสียงจากด้านใน สร้างทำนองแห่งความสุข

การร้องเพลงด้วยกัน โดยเฉพาะก่อนเริ่มกิจกรรมเรียนรู้ใดๆ ช่วยให้เด็กรวมสมาธิ สงบจิตใจ และพร้อมตั้งสติเรียนรู้สิ่งต่อไปได้ เพลง “ยามเช้า” ที่เลือกมา เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติที่รื่นรมย์สดใสในยามเช้า ช่วยมอบพลังให้เด็กๆ 

อุปกรณ์

  • เนื้อเพลงยามเช้า
  • เพลงยามเช้า จากในกิจกรรมท้ายบทเรียน: บทที่ 3 เปล่งเสียงจากด้านในสร้างทำนองแห่งความสุข

ขั้นตอนการทำกิจกรรม

1. พาเด็กๆ วอร์มเสียงและร่างกายตาม
 ※ การวอร์มเสียงก่อนช่วยป้องกันเส้นเสียงบาดเจ็บได้


เพลง ยามเช้า

บทเพลง ยามเช้า ขับร้องโดย ครูมัย – ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก 

“แสงตะวันฉายยามเช้าอันสดใส

พากิ่งใบไม้ต้องลมอุ่น

และหยดน้ำค้างเกาะพราวพร่างพราย

เติมความสดใสให้ผืนดิน”

※ ผู้สอนสามารถสังเกตการขึ้นลงของโน้ตได้จากหัวโน้ต ตามภาพ


3. ร้องซ้ำตามความเหมาะสม

แชร์ความเห็นกันหน่อย!