อ่านเพิ่ม: เปล่งเสียงจากด้านใน สร้างทำนองแห่งความสุข

ตอน: เปล่งเสียงด้านใน สร้างทำนองแห่งความสุข
วิทยากร: ครูมัย ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก นักดนตรีบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา

แนวคิดการศึกษาศิลปะ ตามทฤษฎีศิลปะด้านใน

ทฤษฎีศิลปะด้านในเชื่อว่า การร้องเพลงเป็นพื้นฐานพัฒนาการของมนุษย์ ที่พัฒนามาก่อนการรู้ภาษา จึงแนะนำให้ผู้สอนจัดกิจกรรมดนตรี โดยเริ่มจากการร้องเพลง โดยเน้นส่งผ่านความสุขในการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีจากครูไปสู่เด็กเป็นหลัก แทนการสอนเทคนิคทางดนตรี 

ทฤษฎีศิลปะด้านในยังเชื่อด้วยว่า เด็กรับรู้อารมณ์ความรู้สึกผ่านน้ำเสียงได้ และปรับอารมณ์ของตัวเองให้เข้ากับเสียงที่ได้ยิน ดังนั้น จึงใช้กิจกรรมการร้องเพลงร่วมกัน เพื่อปรับอารมณ์ของเด็กที่ตกค้างมาจากบ้าน หรือจากการเดินทางมาโรงเรียน ให้พร้อมเริ่มกิจกรรมเรียนรู้ต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการอบรมศิลปะด้านใน ได้ที่
เพจ https://web.facebook.com/InnerArttoAesthetics
บทความ https://www.the101.world/power-of-inner-art/ 

เกี่ยวกับการวอร์มเสียง เพลงสำหรับกิจกรรมร้องเพลงร่วมกัน และแนวทางการศึกษาดนตรีแบบศิลปะด้านใน ได้ที่ PDF หน้า 17-27 https://www.scbfoundation.com/stocks/media/files/5he7isawa.pdf

แชร์ความเห็นกันหน่อย!