กิจกรรม: เล่นสนุกสมวัยสไตล์วอลดอร์ฟ

ดูคลิปวีดิโอการสอนได้ที่คอร์สเรียน Inner Art Journey: ศิลปะด้านใน จากความงานสู่ใจเด็ก บทที่ 6 เข้าใจการเติบโตของเด็กด้วยศิลปะด้านใน

การเล่นในรูปแบบของโรงเรียนวอลดอร์ฟ เน้นให้เด็กเรียนรู้และอยู่กับธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่มีจุดเน้นต่างกันไปตามช่วงวัย

สำหรับเด็กเล็ก (0-7 ปี) เน้นให้เด็กได้เล่นตามความสนใจและต่อยอดประสบการณ์ที่พานพบมา เช่น เล่นทำอาหาร กินอาหาร แต่งตัว เล่นบทบาทสมมติตามจินตนาการ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ของแพง แต่ใช้เพียงของที่อยู่รอบตัวเด็กในชีวิตประจำวัน ประกอบกับแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ให้เขาได้ลองทำตามอย่างที่ผู้ใหญ่ทำ และตามที่เขาต้องการให้สำเร็จ 

สำหรับเด็กวัย (7-14 ปี) เน้นให้เด็กได้สังเกตความคิด ความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่น ผ่านกิจกรรมศิลปะแบบต่างๆ เช่น การวาดภาพ ระบายสี ร้องเพลง อ่านกลอน และเรื่องราวต่างๆ 

สำหรับเด็กวัย (14-21 ปี) เน้นให้เด็กได้ทำสิ่งต่างๆ และแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง เช่น มอบหมายโครงการบางอย่างให้เด็กทำ โดยมีผู้สอนเป็นที่ปรึกษาเมื่อเด็กมีปัญหาที่แก้ไม่ได้ด้วยตัวเองเท่านั้น

อุปกรณ์

  • ดิน ทราย เมล็ดพันธุ์ ฝักต้นไม้
  • เสื้อผ้า ผ้าพันคอ ผ้าขาวม้า ชิ้นผ้าต่างๆ

ขั้นตอนการทำกิจกรรม

เด็กๆ หาวิธีเล่นกับสิ่งของต่างๆ ได้เอง ผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องกำหนดวิธีเล่นให้ แต่กำหนดเวลาเล่น และเวลาเก็บของเล่นให้เด็กๆ ได้ เช่น ให้เวลาเล่น 30 นาที และเก็บของเล่น 15 นาที เป็นต้น

แชร์ความเห็นกันหน่อย!