รายละเอียด

โลกประกอบด้วยสีสันนับร้อยนับพัน เรียนรู้การสังเกตสีสันรอบตัวเราเพื่อเข้าใจความแตกต่างในตัวตนเด็กแต่ละช่วงวัย สร้าง ‘พลังอิสระ’ ให้กับเด็กๆ ผ่านการระบายสีออกนอกกรอบ และเข้าใจถึงอิทธิพลที่สีมีต่อเด็ก

  • รู้จักเด็กผ่านโค้งรุ้งของสี แบ่งการเจริญเติบโตของเด็กและความต้องการของเขาในแต่ละช่วงวัย
  • ทำรู้จักความหมายของ ระบายสี (Painting) - ระนาบ (Patch) - ลงสี (Coloring)
  • กิจกรรมท้ายบทเรียน: ระบายสีอิสระ (Free Painting)

เอกสารประกอบการเรียน