การออกแบบชีวิตที่มีคุณภาพไม่อาจเกิดขึ้นได้เลยหากขาดทัศนคติที่ดี เรียนรู้วิธีปลดล็อคศักยภาพของตนเองด้วยการปรับกรอบแนวคิดจากแบบยึดติดสู่แบบเติบโตที่จะช่วยให้เราไม่ตันไปตลอดชีวิต

  • การประเมินตัวเองด้วยคำถาม I Like, I Wish, I Wonder
  • ทำความรู้จักกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
  • เคล็ดลับการปรับกรอบแนวคิดจากแบบยึดติดสู่แบบเติบโต (from Fixed to Growth Mindset)
  • ผู้ใหญ่จะสนับสนุนการออกแบบชีวิตของเด็ก ๆ ได้อย่างไร

แหล่งความรู้แนะนำ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม