คุยสนุกกับ case study ของนักออกแบบรุ่นพี่ที่เปลี่ยนเส้นทางจากวิชาชีพแพทย์สู่นักธุรกิจ start-up แบ่งปันเคล็ดลับการทดลองที่ประหยัดพลังงาน และการรับมือความคาดหวังของครอบครัว

  • ถอดบทเรียนของนักออกแบบรุ่นพี่: พี่หมอปิ๊ง ทักษอร สุริยกานต์
  • บทสนทนาสะท้อนคิดจากเส้นทางวิชาชีพแพทย์สู่ธุรกิจ start-up
  • การทดลองย่อยและการประเมินผลเพื่อตั้งโจทย์อาชีพถัดไป
  • ตัวแทนหมู่บ้าน: การรับมือความคาดหวังของคนรอบตัว
  • ลองกี่ครั้งก็ยังไม่ใช่: ไปต่ออย่างไรให้ไม่หมดแรง

แหล่งความรู้แนะนำ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม