แก้ปัญหา “ไม่รู้จักตัวเอง” ให้จบในรุ่นเราด้วยการประยุกต์แนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เข้ากับการออกแบบชีวิตซึ่งสามารถใช้แนะแนวตัวเองได้จริง เริ่มปูพื้นฐานความเข้าใจในบทที่หนึ่ง

  • สวมหมวกนักออกแบบ: ทำไมต้อง Design Thinking
  • แก่นแนวคิดนักออกแบบ: Design Thinking คืออะไร (3H: Heart Head Hand)
  • Design Thinking ในวัยเรียน เริ่มต้นอย่างไร
  • กางแผนที่หลักการคิดแบบ Design Thinking

แหล่งความรู้แนะนำ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม