จับมือกันก้าวผ่านความท้าทายของความรู้สึกไปต่อไม่ไหวของผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ร่วมฝ่าวิกฤติโรคซึมเศร้าไปพร้อมกันทั้งสังคมด้วยการแก้ไขในระดับโครงสร้าง

  • เบื้องหลังความเจ็บปวด: ถอดรหัสความเศร้าอันเงียบงัน
  • จับสัญญาณการฆ่าตัวตาย: รับมือด้วยความเข้าใจก่อนจะสายเกินแก้
  • การกำจัดตราบาป: เพราะความป่วย ไม่ใช่ความผิด 
  • สังคมร่วมกันเยียวยา: การแก้ไขในระดับโครงสร้าง

แหล่งความรู้แนะนำ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม