โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชน คุณครูสามารถช่วยเหลือเด็กนักเรียนได้อย่างไร ร่วมเรียนรู้เพื่อสร้างความมั่นใจที่จะเปลี่ยนชีวิตใครสักคน

  • บทบาทของสถานศึกษา
  • ครูเปลี่ยนชีวิต: หลักการดูแลนักเรียนโรคซึมเศร้าอย่างถูกต้อง
  • จะสังเกตอย่างไรว่านักเรียนมีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า
  • ช่วยเหลือเด็กอย่างไรให้ถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมาย
  • จุดเปราะบาง: การสื่อสารกับนักเรียนอย่างเหมาะสม

แหล่งความรู้แนะนำ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม