รายละเอียด

โรคซึมเศร้ารักษาได้! เรียนรู้กระบวนการรักษาตั้งแต่เริ่มต้นจนหายดี สร้างความมั่นใจในการพาใครสักคนที่ต้องการความช่วยเหลือให้ได้รับความช่วยเหลือที่เขาต้องการ

  • ทำความเข้าใจให้ชัดเจน: จิตเวชและจิตเภท
  • เมื่อป่วยก็ต้องรักษา: เรียนรู้กระบวนการรักษาโรคซึมเศร้า
  • รักษาให้ตรงจุดด้วยการเยียวยา 3 ปัจจัยสำคัญ
  • บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในกระบวนการ
  • การรักษาด้วยยา: ผลลัพธ์และผลกระทบ
  • วิธีรักษาแบบจิตบำบัด
  • หายแล้ว อย่าเพิ่งวางใจ: การติดตามอาการนอกโรงพยาบาล

แหล่งความรู้แนะนำ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม