ทำไมถึงรู้สึกว่า “ตัวเองไม่มีคุณค่า”? เยียวยาบาดแผลฝังลึกสุดใจจากวัยเด็กด้วยการเข้าใจรากปัญหาและสร้างคุณค่าในตัวเองขึ้นใหม่ เลี้ยงลูกอย่างไรให้ไม่ติดกับดัก Toxic Relationship และแนวทางการรักตัวเองอย่างยั่งยืน

  • 4 ปัจจัยที่ทำให้เด็กรู้สึกไม่มีคุณค่า
  • ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ (Toxic Relationship): สาเหตุและทางออก
  • ความผูกพันแบบมั่นคง (Secure Attachment)
  • การทำให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก
  • 4 องค์ประกอบหลักสู่การรักตัวเอง
  • รักตัวเองให้เป็นด้วย 7 วิธี
  • แนวทางการรับมือในวันที่เรา “ไม่พร้อมที่จะรักตัวเอง”

แหล่งความรู้แนะนำ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม