ติดเบรกให้เด็กไม่แหกโค้ง ร่วมรู้จักทักษะสำคัญในการเสริมสร้างความรับผิดชอบและควบคุมตนเอง เผยเคล็ดลับสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ล้มแล้วลุกได้ และทำอย่างไรเมื่อลูกรักมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่ามาตรฐาน

  • การควบคุมตัวเอง (Self-control): จากการควบคุมกายสู่การควบคุมใจ
  • 3 ทักษะสำคัญช่วยเด็กเสริมสร้างความรับผิดชอบ
  • การทดลองทางจิตวิทยา: Stanford marshmallow experiment 
  • 4 ขั้นตอนการฝึกฝนให้เด็กสามารถควบคุมตัวเอง
  • การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ (Resilience): ล้มแล้วลุก รุกไปข้างหน้า
  • เด็กทุกคนเติบโตได้แม้บางคนจะล่าช้าไปบ้าง

แหล่งความรู้แนะนำ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม