จูงมือกันขึ้นบันไดสร้างความมั่นใจในตัวเอง เรียนรู้แนวทางการชื่นชมซึ่งจะเป็นการลงทุนในตัวเด็กโดยไม่ใช้เงินสักบาท การลงโทษและผลกระทบ สำรวจตัวเองว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังลด Self-esteem ในตัวเด็กอยู่หรือเปล่า?

  • 7 ขั้นบันไดสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับเด็ก
  • แนวทางการชื่นชมเพื่อพัฒนาเด็ก
  • การลงโทษที่ส่งผลกระทบต่อ Self-esteem
  • กลไกในการป้องกันตัวเมื่อเด็กถูกลงโทษรุนแรง
  • แบบฝึกหัดสำรวจตน: เรากำลังเพิ่มหรือลด Self-esteem ของเด็ก?

แหล่งความรู้แนะนำ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม