ทำไมซนแบบนี้นะ?” ไขเบื้องหลังพฤติกรรมแสบของหนูน้อยด้วยหลักจิตวิทยา สร้างเด็กอารมณ์ดีด้วยการรับมืออย่างมือโปร จัดการอารมณ์ปั่นป่วนของเด็ก (และผู้ใหญ่) โดยยังรักษาสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

  • พัฒนาการของเด็กทางด้านพฤติกรรมและสังคม
  • การทดลองทางจิตวิทยา Bobo doll experiment
  • พัฒนาการทางการคิดและเข้าใจในมุมมองผู้อื่น (Theory of Mind)
  • การทดลองทางจิตวิทยา: Sally and Anne test
  • ไขปริศนาพฤติกรรมซนของเด็กเล็กด้วยหลักการทางจิตวิทยา
  • อารมณ์ดีสร้างได้: แนวทางรับมือความปั่นป่วนในเด็กอย่างมือโปร
  • กฎ 5 นาทีคืออะไร?
  • Time Out หรือ Time In?
  • แนวทางการสร้างมุมสงบ (Calm-down Corner)

เอกสารประกอบการเรียน

0301_brain-development ดาวน์โหลด
0302_5-minutes-rules ดาวน์โหลด