เรียนรู้ความสำคัญของพัฒนาการฐานกายที่สัมพันธ์กับสมอง เราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร และวิธีการเล่นหลากหลายที่จะช่วยปลดล็อคศักยภาพของเจ้าตัวน้อย

  • พัฒนาการของเด็กทางด้านร่างกายและความคิด
  • คืน Autonomy (การเป็นตัวของตัวเอง) ให้กับเด็กได้อย่างไร
  • พัฒนาการของมือสู่สมองตามแนวคิด Homunculus
  • เล่นให้ได้เรื่อง (หลัก) สภาพแวดล้อมที่บ่มเพาะเด็กน้อยให้เติบโต
  • 6 ลำดับขั้นของการเล่นที่สัมพันธ์กับพัฒนาการเด็ก
  • การให้อิสระที่ไม่ละเลย: วิธีตั้งกติกาเพื่อการเรียนรู้ 

แหล่งความรู้แนะนำ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม